શ્રી કૃષ્ણ ચાલીસા / Sri Krishna Chalisha

      દોહા: 

   શ્રી ગુરૂદેવ કે ચરણ કો લાખાં મેરી પ્રણામ,

  વરણોં નિશદિન વિમલ યશં કુંજ બિહારી શ્યામ.

   શ્રી વૃષભાનુ કિશોરી અરુ રસિક શિરોમણિ કાન્હ.

   દોનોં દેતે ધ્યાન સે દિવ્ય ચક્ષુ        કા    દાન.

જય જય જય શ્રી કૃષ્ણ કન્હૈયા, નટવર નાગર રાસ રચૈયા.

જય જય જય મન હરણ પ્યારે, રાધા વલ્લભ નન્દ દુલારે.

જય જય જય શ્રી યશદા નન્દન, શિવ સન્કાદિક કરતે વન્દન.

નામ તેરા યમ ફાંસ છુડાવે, આપ પ્રેમ વશ ઉક્ખલ બન્ધાવે.

પૂતના કો જનની પદ દીના, પતિત પાવન કુછ ઉજર ન કીના.

ધન્ય ધન્ય બાંસ કી બંસી તેરી, કહતી માયા મેરી ચેરી.

હોલી ખેલે બારહ માસ,  દાસ તેરે નહીં, રહે ઉદાસ.

સાત વર્ષ કે બાલ બ્રહ્મચારી, નખ પર ગિરિ ગોવર્ધન ધારી.

આઠ વર્ષ કે નાચ નચાવેં, તાથૈયા તાથૈયા ગાવૈં.

ચીર હરણ સે શિક્ષા કોઈ, નગ્ન સ્નાન કરૌ નહીં કોઈ.

નગ્ન ચરણ સે ગૌવાં ચારેં, ગૌ સેવા પિત્રોં કો તારેં.

મૂત્ર ભી ગૌંવાં કે પાવન, નમ્બરી નુસ્ખા ડોક્ટર ગાવન.

જો હરિ જન નહીં ગૌ હિતકારી, વૃથા કહતા કૃષ્ણ પૂજારી.

જિસકો ઘર ગૌ માત ન રહતી, ઋષિ સિદ્ધિ ઉસે કંગલા કહતી.

કર્જા ઉઠાકર ભી ગૌ રખિયે, સેવા કા પ્રગટ ફલ ભી ચખીયે.

શિક્ષા શ્યામ પર પુષ્પ ચઢાઓ, બૈજીટેબિલ ઘી મત ખાઓ.

માખન ખાઓ ચુરાકર ભી, મિટ જાએ યમ દૂત કા ડર ભી.

નિશ્ચય આયુષ્ય બલ બઢ જાવે, મૃત્યુ અકાલ નિકટ નહીં આવે.

અરુ હોવે સ્મરણ કી શક્તિ, શક્તિ બિન કબ હોતી ભક્તિ.

ઘાસ કા તેલ તો કરતા રોગી, માખન બલ સે બનતા યોગી.

જો કોઈ કહતા ગૌ કો માતા, દૂત પુત્ર વાંછિત ફલ પાતા.

જો ન કરે ગૌઓૈ કા માન, ઉલ્લુ સમ હૈ વહ ઈન્સાન.

ગૌ પૂજા કર કહે ગોપાલ, ભીષમ સમ બસ કર નિજ કાલ.

કૃષ્ણ કૃષ્ણ રટ ફિર નિશદિન તુ, ધ્યાન ભી ધર મન મેં ક્ષણ ક્ષણ તું.

દિલ દિમાગ ન હોવે ફેલ, રાધે શ્યામ સંગ હોલી ખેલ.

કુન્જ ગલી મેં ક્રીડા કર નિત્ય, દર્શન સે પ્રસન્ન હોગા ચિત્ત.

બાલ ગ્વાલ સબ બ્રહ્મ સરૂપ, સમ દ્રષ્ટિ કાટે ભવ કૂપ.

ઘર ઘર લાલી ઘર ઘર લાલા, ગુપ્ત ફિર બ્રજ બંસરી વાલા.

બ્રજ રજ વિશ્વવિભૂતિ જાન, આંખોં વાલેં કો પહચાન.

શિવ ધિવિ સિર પે ધરે બ્રજ રજ કો, અરૂ યમ દેખ ડરેં બ્રજ રજ કો.

મન વૃન્દ વિપન નિહાર, મણિયોં દેખ મત હાથ પસાર.

મુઠ્ઠી બાંધ આયા દિવાના, હાથ પસાર અંત તુ જાના.

તોશા સફર કા લે ચલ અન્ધ, ભજ શ્રી રાધે અરુ ગોવિન્દ.

ઓ કામ તજ હો નિષ્કામ, રાધે શ્યામ રટ શ્યામા શ્યામ.

કહો કૃષ્ણ મેરી બિગડી બના દે, ભવ દુસ્તર સે પાર લગા દે.

ભજન ન કરે સો જાન અભાગી, ભોગેં નરક વિષય અનુરાગી.

હે બ્રજ ભૂષણ વર યહ ચાહું, કર્મ કે વશ જિસ યોનિ મેં જાઉં.

ભક્તિ ન ભૂલે કેવલ તેરી, મુક્તિ કી ઈચ્છા ભી નહીં મેરી.

રાજા શ્યામ રાધિકા રાની, મુક્તિ મંજૂર ભરે બ્રજ પાની.

જો યહ કૃષ્ણ ચાલીસા ગાવેં, ‘ગુર’ ગૌલોક મેં ઉસે મંગાવે.

    નન્દ નન્દન આનન્દમય, કાટે સકલ ક્લેશ

   રસ લીલા ‘ગુર’ આપકી, ગાવે શેષ મહેશ.

ભગવાન વિષ્ણુનાં ૧૦૦૦ નામ, જાપ માત્રથી જ લક્ષ્મીજી પ્રસન્ન થાય છે, વિષ્ણુસહસ્રનામ માટે જૂવો:-https://youtu.be/U0aoZSY7F0M

Leave a Comment

gu Gujarati
X