શ્રી શિવ ચાલીસા /shiv chalisha

દોહા: જૈ ગણેશ ગિરિજા સુવન મંગલ મૂલ સુજાન,

         કહત અયોધ્યાદાસ તુમ દેહુ અભય વરદાન.

—————————————

જય ગિરિજાપતિ દિનદયાલા, સદા કરત સંતન પ્રતિપાલા.

ભાલ ચન્દ્રમા સોહત નીકે, કાનન કુંડલ નાગફનીકે.

અંગ ગૌર શિર ગંગ બહાયે, મુંડમાલ તન છાર લગાયે.

વસ્ત્રખાલ વ્યાઘ્રમ્બર સોહે, છવિ કો દેખ નાગ મુનિ મોહે.

મૈના માતુ કી હયે દુલારી, બામ અંગ સોહત છવી ન્યારી.

કર ત્રિશૂલ સોહત છવિ ભારી, કરત સદા શત્રુન ક્ષયકારી.

નન્દી ગણેશ સોહેં તહં કૈસે, સાગર મધ્ય કમલ હૈ જૈસે.

કાર્તિક શ્યામ ઔર ગણરાઉ, યા છવિ કો કહિ જાત ન કાઉ.

દેવન જબહીં જાય પુકારા, તબહી દુ:ખ પ્રભુ આપ નિવારા.

કિયા ઉપદ્રવ તારક ભારી, દેવન સબ મિલિ તુમહિં જુહારી.

તુરત ષડાનન આપ પઠાયઉ, લવ નિમેષ મહં મારિ ગિરાયઉ.

આપ જલંધર અસુર સંહારા, સુયશ તુમ્હારા વિદિત સંસારા.

ત્રિપુરાસુર સંગ યુદ્ધ મચાઈ, સબહિં કૃપા કર લીન બચાઈ.

કિયા તપસિં ભાગીરથ ભારી, પુરબ પ્રતિજ્ઞા તાસુ પુરારી.

દાનિન મહં તુમ સમ કોઉ નાહીં, સેવક સ્તુતિ કરત સદાહીં.

વેદ નામ મહિમા તવ ગાઈ, અકથ અનાદિ ભેદ નહીં પાઈ.

પ્રગટી ઉદધિ મંથન મેં જ્વાલા, જરત સુરાસુર ભયે વિહાલા.     

કીન્હ દયા તહં કરી સહાઈ, નીલકંઠ તબ નામ કહાઈ.

પૂજન રામચન્દ્ર જબ કીન્હા, જીત કે લંક વિભીષણ દીન્હા.

સહસ કમલ મેં હો રહે ધારી, કીન્હ પરીક્ષા તબહિં પુરારી.

એક કમલ પ્રભુ રાખેઉ જોઈ, કમલ નયન પૂજન ચહં સોઈ.

કઠિન ભક્તિ દેખી પ્રભુ શંકર, ભયે પ્રસન્ન દિએ ઈચ્છિત વર.

જય જય જય અનંત અવિનાસી, કરત કૃપા સબ કે ઘટવાસી.

દુષ્ટ સકલ નિત મોહિ સતાવૈ, ભ્રમત રહે મોહિ ચૈન ન આવૈ.

ત્રાહિ ત્રાહિ મૈં નાથ પુકારો, યહી અવસર મોહિ આન ઉબારો.

લૈ ત્રિશૂલ શત્રુન કો મારો, સંકટ સે મોહિ આન ઉબારો.

માત પિતા ભ્રાતા સબ કોઈ, સંકટ મેં પૂછત નહીં કોઈ.

સ્વામી એક હૈ આસ તુમ્હારી, આય હરખુ અબ સંકટ ભારી.

ધન નિરધન કો દેત સદાહીં, જો કોઈ જાંચે સો ફલ પાહી.

અસ્તુતિ કેહિ વિધિ કરૌ તુમ્હારી,   ક્ષમહુનાથ અબ ચુક હમારી.

શંકર હો સંકટ કે નાશન, મંગલ કારણ વિઘ્ન વિનાશક.

યોગી યતિ મુનિ ધ્યાન લગાવૈં, નારદ શારદ શીશ નવાવૈં.

નમો નમો જૈ નમો શિવાય, સુર બ્રહ્માદિક પાર ન પાય.

જો યહ પાઠ કરૈ મન લાઈ, તાપર હોત હૈં શંભુ સહાઈ.

ઋષિયા જો હો અધિકારી, પાઠ કરે સો પાવન હારી.

પુત્રહીન કર ઈચ્છા કોઈ, નિશ્ચય શિવ પ્રસાદ તેહિ હોઈ.

પંડિત ત્રયોદશી કો લાવૈં, ધ્યાન પૂર્વક હોમ કરાવૈં.

ત્રયોદશી બ્રત કરે હંમેશા, તન નહીં તાકે રહં કલેશા.

ધૂપ દીપ નૈવેદ્ય ચઢાવે, શંકર સન્મુખ પાઠ સુનાવૈં.

જન્મ જન્મ કે પાપ નસાવૈ, અન્ત વાસ શિવપૂર મેં પાવૈં.

કહે અયોધ્યા આસ તુમ્હારી, જાનિ સકલ દુ:ખ હરહુ હમારી.

—————————————–

નિમ નેમ કર પ્રાત હી, પાઠ કરે ચાલીસા; તુમ મેરી મનકામના, પૂર્ણ કરઉ જગદીશ.


શંભુ શરણે પડી….. વિડીયો જૂઓ:- https://youtu.be/dkysdvJXGfU

Leave a Comment

gu Gujarati
X