શ્રી હનુમાન ચાલીસા / Hanuman chalisha

શ્રી ગુરૂચરણ સરોજ રજ, નિજ મન મુકુર સુધારિ,

વરણો રઘુવર બિમલ જસું, જો દાયક ફલ ચારિ.

બુદ્ધિહીન તનુ જાનિકે, સુમિરૌં પવનકુમાર,

બલ બુદ્ધિ વિદ્યા દેહુ મોહિ હરહુ કલેશ વિકાર.

——–સીયાવર રામચન્દ્ર કી જૈ———–

જય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર, જય કપીસ તિહું લોક ઉજાગર.

રામદૂત અતુલિત બલધામા, અંજનિ-પુત્ર પવન સુત નામા.

મહાવીર બિક્રમ બજરંગી; કુમતિ નિવાર સુમતિ કે સંગી.

કંચન બરન બિરાજ સુબેશા, કાનન કુંડલ કુંચિત કેશા.

હાથ બજ્ર ઔર ધ્વજા બિરાજે, કાંધે મુંજ જનેઉ સાજે.

શંકર સુવન કેસરી નંદન, તેજ પ્રતાપ મહા જગ બંદન.

બિદ્યાવાન ગુણી અતિ ચાતુર, રામ કાજ કરિબે કો આતુર.

પ્રભુ ચરિત્ર સુનિબે કો રસિયા, રામ લખન સીતા મન બસિયા.

સૂક્ષ્મ રૂપ ધરી સિયહિં દિખાવા, બિકટ રૂપ ધરી લંકા જલાવા.

ભીમ રૂપ ધરી અસુર સંહારે, રામચન્દ્ર કે કાજ સંવારે.

લાઈ સજીવન લખન જિયાયે, શ્રી રઘુબીર હરષિ ઉર લાયે.

રઘુપતિ કિન્હીં બહુત બડાઈ, તુમ મમ પ્રિય ભરત સમ ભાઈ.

સહસ્ત્ર બદન તુમ્હરો જસ ગાવેં, અસ કહિ શ્રીપતિ કંઠ લગાવે.

સનકાદિક બ્રહ્માદિ મુનીશા, નારદ શારદ સહિસ અહીંસા.

યમ કુબેર દિગપાલ જહાં તે, કવિ કોવિદ કહિ સકે કહાં તે.

તુમ ઉપકાર સુગ્રીવહિં કીન્હાં, રામ મિલાય રાજપદ દીન્હા.

તુમ્હરો મંત્ર વિભિષણ માના, લંકેશ્વર ભએ સબ જગ જાના.

જુગ સહસ્ત્ર જોજન પર ભાનુ, લીલ્યો તાહી મધુર ફલ જાનુ.

પ્રભુ મુદ્રિકા મેલિ મુખ માહીં, જલધિ લાંધિ ગએ અચરણ નાહી.

દુર્ગમ કાજ જગત કે જે તે, સુગમ અનુગ્રહ તુમ્હરે તે તે.

રામ દુઆરે તુમ રખવારે, હોત ન આજ્ઞા બિન પૈસારે.

સબ સુખ લહૈં તુમ્હારી શરના, તુમ રક્ષક કાહુ કો ડરના.

આપન તેજ સમ્હારો આપૈ, તીનો લોક હાંક તે કાંપે.

ભૂત પિશાચ નિકટ નહીં આવૈ, મહાબીર જબ નામ સુનાવૈં.

નાસૈ રોગ હરે સબ પીરા, જપત નિરંતર હનુમત વીરા.

સંકટ સે હનુમાન છુડાવે, મન કર્મ વચન ધ્યાન જો લાવે.

સબ પર રામ તપસ્વી રાજા, તિનકે કાજ સકલ તુમ સાજા.

ઓર મનોરથ જો કોઈ લાવૈ, સોહ અમિત જીવન ફલ પાવૈ.

ચારોં યુગ પરતાપ તુમ્હારા, હૈ પરસિદ્ધ જગત ઉજિયારા.

સાધુ સન્ત કે તુમ રખવારે, અસુર નિકંદન રામ દુલારે.

અષ્ટ સિદ્ધિ નૌ નિધિ કે દાતા, અસ વર દીન જાનકી માતા.

રામ રસાયન તુમ્હરે પાસા, સદા રહો રઘુપતિ કે દાસા.

તુમ્હરે ભજન રામ કો ભાવૈ, જન્મ જન્મ કે દુ:ખ બિસરાવૈ.

અન્તકાલ રઘુવર પુર જાઈ, જહાં જન્મ હરિ ભક્ત કહાઈ.

ઔર દેવતા ચિત્ત ન ધરઈ, હનુમત સેઈ સર્વ સુખ કરઈ.

સંકટ કટૈ મિટે સબ પીરા, જો સુમરૈ હનુમત બલવીરા.

જૈ જૈ જૈ હનુમાન ગોસાઈ, કૃપા કરહુ ગુરૂદેવ કી નાઈ.

યહ શત બાર પાઠ કરે કોઈ, છુટહિ બન્દિ મહા સુખ હોઈ.

જો યહ પઢે હનુમાન ચાલીસા, હોય  સિદ્ધિ સાખી ગોરીસા.

તુલસીદાસ સદા હરિ ચેરા, કીજૈ નાથ હ્રદય મહં ડેરા.

——–સીયાવર રામચન્દ્ર કી જૈ———–

       પવન તનય સંકટ હરણ, મંગલ મૂરતિ રૂપ,

      રામ લખન સીતા સહિત, હ્રદય બસહુ સૂર ભૂપ.

વિડીયો રુપેે જૂઓ:- https://youtu.be/JbWfkkVDIZA

——–સીયાવર રામચન્દ્ર કી જૈ———–

Leave a Comment

gu Gujarati
X