ઓખાહરણ ની વાર્તા / okhaharan ni varta

ઓખાહરણ ની ઉત્પત્તિ ખરેખર તો શિવ મહાપુરાણ માંથી થઇ છે, જેમાં દર્શાવવામાં આવ્યા મુજબ જ્યારે ભગવાન શિવ તપ કરવા જાય છે ત્યારે દેવી પાર્વતી ને આપેલા વરદાન મુજબ તેઓ બે સંતાન ને ઉત્પન્ન કરે છે.

gu Gujarati
X