ધ્યાન કરવાનો પ્રયોગ, / ધ્યાનમાં પ્રવેશો

આ દુનિયામાં સાંસારિક જીવન જીવવા છતાં પણ આ એકાંતની ધુન તમને એક અલગ જ અનુભવ આપશે. અને આ સંસારરૂપી માયાજાળમાંથી મુક્તિનો માર્ગ બનાવવામાં મદદ કરશે.

gu Gujarati
X