પાપમોચની એકાદશી / papamochani ekadashi

અપ્સરાની આવી વાત સાંભળી મેઘાવીના નેત્ર આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા.

gu Gujarati
X