ગુરુવારની કથા । ભગવાન દતાત્રેય નું વ્રત

આ વ્રત કરનાર વ્યક્તિએ દિવસે એકટાણું કરવું અથવા જો બની શકે તો ઉપવાસ કરવો. આ વ્રત પુરૂષ અને સ્ત્રી બંનેની થઈ શકે છે. પરંતુ પુરૂષોએ ગુરૂવારના દિવસે હજામત કરાવવી નહીં. વ્રત કરનાર દરેક વ્યક્તિએ ભગવાન દતાત્રેયની કથા વાર્તા સાંભળવી અને બાકીના સમય ભજન કીર્તન કરવું. આ વ્રત કરવાથી ભગવાન દતાત્રેય પ્રસન્ન થાય છે અને આપણી સઘળી મનોકામનાઓ પરિપૂર્ણ કરે છે.

gu Gujarati
X