વરૂથિની એકાદશી / Varuthini Ekadasi

પગ ચાવતા ચાવતા રીંછ રાજાને ખેંચી એક જંગલમાં લઈ ગયું. હવે રાજા ગભરાય ગયો તપસ્યા અને ધર્મને કારણે ક્રોધ કે હિંસા ન કરતા રાજા ભગવાન વિષ્ણુને પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો.

પાપમોચની એકાદશી / papamochani ekadashi

અપ્સરાની આવી વાત સાંભળી મેઘાવીના નેત્ર આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા.

gu Gujarati
X