કામદા એકાદશી / kamdaa ekadasi

પતિ-પત્ની કામદા એકાદશીના પ્રભાવથી પહેલાં થી પણ વધારે સુંદર રૂપ ધારણ કરીને વિમાન પર આરૂઢ થઈને અત્યંત શોભાયમાન થવા લાગ્યાં.એકાદશીનું વ્રત પ્રયત્નપૂર્વક કરવું જોઈએ

gu Gujarati
X