વટ સાવિત્રી વ્રત / Vat savitri vrat

જેઠ સુદ અગિયારસથી આ વટ સાવિત્રી વ્રત પોતાના પતિના દીર્ઘાયુષ્ય માટે શરૂ કરી પૂનમના દિવસે પુરું કરવું. ઘણી બહેનો જેઠ સુદ તેરસથી પણ વટ સાવિત્રી વ્રતનો આરંભ કરે છે.

gu Gujarati
X