અરૂંધતી વ્રત । Arundhati vrat

આ વ્રત ચૈત્ર સુદી ત્રીજના દિવસે કરવામાં આવે છે, વ્રત કરનારે સવારે વહેલા ઊઠી સ્નાન કરી, એક પાટલા પર લાલ રંગનું કપડું પાથરી તેમાં અનાજ મુકવું. તેના ઉપર પવિત્ર જળ ભરેલો લોટો મુકવો અને એના પર તાસક મુકી ઘીનો દીવો કરવો. ત્યારપછી એ સ્થાપનની સિંદૂર કેસર, હળદર અને કાજળથી પુજા કરવી. ત્યારપછી લોટાને લાલ વસ્ત્રમાં લપેટીને આરતી-પ્રાર્થના કરવી. આ વ્રત વિધિપૂર્વક કરનાર સ્ત્રીનો ચુડી ચાંદલો અખંડ રહે છે.

સતી સિમંતીની ની કથા

હોડી થોડેક જ દૂર ગઈ હશે ત્યાં અચાનક વાવાઝોડું આવ્યું અને હોડી હાલક ડોલક થતી ઊંધી વળી ગઈ, તેમાં બેઠેલાં સૌ નદીમાં ડૂબવા લાગ્યાં. સિમંતીનીએ આ દ્રશ્ય જોયું અને તેને હૈયામાં ફાળ પડી કે પોતાનો પતિ જરૂર નદીના પાણીમાં ડૂબી ગયો હશે.

gu Gujarati
X