રામ નવમી નું મહત્વ / ram navami

હવે આ વાતની લંકાધિપતિ રાવણને ખબર પડી ત્યારથી રાવણ વરદાન મેળવી કૌશલપુર ગયો ત્યાંથી કૌશલ્યાને ચોરી સમુદ્રમાં એક મચ્છ ને કૌશલ્યા સોંપી દઈ લંકા જતો રહ્યો

gu Gujarati
X