નાળિયેરી પુનમ । રક્ષાબંધન । raxabandhan

ના, એવી નથી જે પણ સ્ત્રી રક્ષાનો તાંતણો જે પણ પુરૂષને બાંધે તે પુરૂષની ફરજ બને છે તે સ્ત્રીની રક્ષા કરવાની. લોકો દરેક જગ્યાએ અલગ-અલગ ભલે હોય પરંતુ અંતે તો તે એક મનની પવિત્ર ભાવનાનો સંબંધ છે.

gu Gujarati
X